Halvparten av barnevernsbarna har ruset seg

Over halvparten av barnevernsbarna her i landet har brukt rusmidler. Samtidig vet barnevernsansatte altfor lite om rusmisbruk, viser en rapport.

Foto: Scanpix
Politikk

Ifølge en kartlegging fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) meldes det om manglende kompetanse over hele landet, skriver Dagsavisen. Blant annet skriver Bufdirs region vest at «ingen av de statlige tiltakene har god nok kompetanse til å takle de tyngste rusmisbrukende ungdommene».Mange av institusjonene ønsker å bruke mer tvang, urinprøver, romkontroller og å ta fra ungdommen PC-er og mobiler. Her kan de bli bønnhørt. Fredag sa barneminister Anniken Huitfeldt at de ansatte må kunne legge større restriksjoner på ungdommene i institusjoner, for eksempel ved å begrense bruken av mobiltelefoner.

Nyheter
Næringsliv