Hva skjer på neste rentemøte?

Kan vi snart forvente et nytt rentekutt fra Norges Bank? Sjefanalytiker Erik Bruce kommenterer.

Foto: Nordea
Politikk

I dagens rapport fra Nordea ser sjefanalytiker Erik Bruce nærmere på hva vi kan forvente oss av neste rentemøte i Norges Bank.-Onsdag 17. juni klokken 14 publiserer Norges Bank rentebeslutningen og nye anslag for renteutviklingen (rentebanen) fremover. På forrige rentemøte i mai kuttet Norges Bank styringsrenten med 50 bp til 1,5 prosent. I følge renteprognosen publisert i mars er det ingen renteendring i juni, men et kutt på 25 bp på augustmøtet og ytterligere et kutt på 25 bp i Q4, sier Bruce.-Tall og nyheter som har kommet siden sist rentemøte har i hovedsak vært nøytrale, eller om noe på den sterke siden. Derfor regner vi med at Norges Bank følger rentebanen og holder rentene uendret. Det er også konsensus og trolig i stor grad priset inn i markedet, sier sjefanalytikeren.-Hver pengepolitisk rapport inneholder en drøfting og tallfesting av hvordan avvik fra den forventede utviklingen i ulike faktorer har bidratt til å endre rentebanen fra forrige rapport, avslutter Bruce.

Nyheter
Næringsliv