Ingen sjokk-tall fra USA

Michigan-indeksen i USA skremmer ingen.

Amerikanske flagg
Politikk

Foreløpig Michigan-indeks i USA kom inn på 69,0 i juni, mot ventet 69,5. I mai var indeksen 68,7.Ifølge Reuters har ikke indeksen vært høyere på ni måneder.Hva er Michigan consumer confidence-indeksen?University of Michigan samler inn data hver måned via telefon. Der må amerikanere uttale seg om sitt syn på egen og landets økonomi.Indeksen ble laget for å forstå seg bedre på amerikanere, spå utviklingen til den amerikanske økonomien og bedømme optimisme/pessimisme i USA.

Nyheter
Børs