- Johan Sverdrup snur seg sikkert i graven

- Aldri før har vi fått et så klart bilde av Stortinget som uviktig i forhold til de store politiske prosessene i samfunnet, sier seniorrådgiver i Geelmuyden.Kiese.

Foto: Scanpix
Politikk

Bare 14 prosent av stortingsrepresentantene ser på Stortinget som den viktigste politiske arenaen i Norge, går det frem av en melding.Nesten halvparten av representantene (46 prosent) peker på regjeringen og departementene som viktigst, mens en liten tredjedel (28 prosent) heller til at media er den viktigste politiske arenaen for tiden. Samtidig tror nesten ingen av Aps stortingsrepresentanter på en ren Ap-regjering etter valget. Det går frem av Geelmuyden.Kieses ferske lobbyundersøkelse mot Stortinget.- Salig Johan Sverdrup snur seg sikkert i graven over at makten i Stortingssalen så til de grader er blitt borte. Aldri før har vi fått et så klart bilde av Stortinget som uviktig i forhold til de store politiske prosessene i samfunnet, sier seniorrådgiver Gunnar Mathisen i Geelmuyden.Kiese.- Jeg tror representantene kjeder seg.Flertallsparlamentarismen fører til at de aller fleste saker avklares i regjeringen. I mange viktige saker er de tre partiene sterkt uenige, og de skjøre kompromisser som oppnås, tåler ingen omkamp i Stortinget. Sakene bankes igjennom, og sandpåstrøingen er sterkere enn noen gang.- Opposisjonen blir nærmest tilskuere til den politiske prosessen. Regjeringspartiene på Stortinget har en viss innflytelse gjennom løpende konsultasjoner med sine folk i regjeringsapparatet, men det murres i rekkene om kadaverdisiplin og liten takhøyde, sier Mathisen.Samtidig sier hele 44 prosent av representantene at lobbytrykket mot Stortinget har økt, og bare åtte prosent at det har avtatt. Det er nesten paradoksalt at lobbyaktivitetene øker samtidig som Stortinget som politisk arena får mindre betydning.- Årsaken er først og fremst at det er vanskelig å drive lobbyvirksomhet overfor regjeringskontorene, og derfor går man til Stortinget i håp om å få hjelp av representantene til å komme i kontakt med regjeringens folk, sier Gunnar Mathisen.- Samtidig driver mange og posisjonerer seg til en ny parlamentarisk hverdag etter valget 14. september. Relasjonene må være på plass slik at lobbyløpet fort kan komme i gang når en ny regjering og et nytt Storting tar fatt i oktober.Ap uten plan B?Geelmuyden.Kieses stortingsundersøkelse viser at et klart flertall (90 prosent) av Aps stortings-representanter tror dagens rødgrønne regjering fortsetter, mens kun fem prosent av dem tror Ap vil danne regjering alene etter valget. Samtidig tror alle Sps stortingsrepresentanter at Ap kaster dem ut av regjeringen, og danner ren Ap-regjering. I Høyre tror 75 prosent av representantene på en sentrum-Høyre regjering, mens ingen av dem tror partiet vil danne regjering med Frp. I Frp tror derimot syv av ti på en regjering med Høyre, mens kun 12 prosent tror partiet vil danne regjering alene.- Selv om Stoltenberg sier at det ikke finnes noen Plan B til rødgrønn regjering, vet alle en slik plan ligger klar i safen på Youngstorget. Uansett hvem som ender opp i regjeringskontorene viser undersøkelsen at en mindretallsregjering vil være bra for landet, for Stortinget og demokratiet. Og lobbysvermen vil suse tettere enn noen gang før , spår Mathisen.

Nyheter
Næringsliv