Klart for milliardutbygging rundt Voss

Stortinget ga tirsdag klarsignal for igangsetting av veiutbygging for over 1 milliard kroner rundt Voss i Hordaland.

Foto: Scanpix
Politikk

Vossapakko omfatter utbygging av Øvre Granvin-Voss grense og Mønshaug-Palmafoss på riksvei 13 og omlegging av E16 utenom Voss sentrum. I tillegg kommer ombygging av kryss på E16 ved Stanghelle og miljømessige forbedringer av den nåværende E16 i Voss sentrum.Det er lagt opp til at arbeidene på riksvei 13 kan starte i høst og på E16 i løpet av 2010. Arbeidene er ventet å være ferdige i 2013.Kostnadsrammen er vel 1,2 milliarder 2009-kroner. Finansieringen er basert på bompenger og statlige midler. Bompengeinnkrevingen vil gi et samlet finansielt bidrag på 910 millioner kroner. Det blir en bompengestasjon på riksvei 13 nær kommunegrensen mellom Granvin og Voss og en bomstasjon på E16 nær kommunegrensen mellom Voss og Vaksdal. Det er foreløpig beregnet at taksten vil bli om lag 38 kroner for lette kjøretøy og 75 kroner for tunge kjøretøy.Fremskrittspartiet gikk inn for at utbyggingen skulle finansieres fullt ut av staten uten bompenger. (©NTB)

Nyheter
Politikk