Må punge ut med 22 mill. etter forlis

Staten må ut med i alt vel 22 millioner kroner til flere forsikringsselskap etter Rocknes-havariet utenfor Bergen i januar 2004.

Rocknes - Foto: Scanpix
Politikk

Staten må ut med i alt vel 22 millioner kroner til flere forsikringsselskap etter Rocknes-havariet utenfor Bergen i januar 2004.I en dom fra Oslo tingrett er staten dømt til å betale rundt 4,8 millioner kroner til Assuranceforeningen Gard Gjensidige og om lag 2 millioner euro, eller nesten 18 millioner kroner, til tolv andre forsikringsselskap.Erstatningsbeløpene er langt lavere enn det selskapene krevde. Gard Gjensidige krevde alene vel 120 millioner kroner etter reduksjon. Samlet krevde rederiet og de 13 forsikringsselskapene staten for 580 millioner kroner.Forsikringsselskapene gikk til erstatningssak fordi Kystverket ikke hadde avmerket grunnen utenfor Revskolten fyr i Vatlestraumen.Tingretten ga saksøkerne medhold i at Kystverket hadde ansvar for å holde kartverk og farvannskunnskaper à jour, og at det ikke var tilfelle da Rocknes havarerte.Retten slår fast at det er «klart uforsvarlig at losene innen sitt område ikke er minst like godt utstyrt med kart som ethvert skip».Rederiets krav om erstatning ble ikke tatt til følge. Tingretten slår fast at staten ikke kan lastes for at skipet kantret og sank. I dommen blir det pekt på at skipet ikke var lastet i henhold til regelverket. Retten kom derfor fram til at rederiet må ta risikoen for skadene som fulgte av selve kantringen.18 personer mistet livet da lasteskipet Rocknes kantret og forliste i Vatlestraumen i innseilingen til Bergen 19. januar 2004.Oljevernaksjonen i etterkant av ulykken var ifølge Kystverket den mest omfattende og kostbare aksjonen utført i Norge.

Nyheter
Politikk