Milliongebyr til Askøy kommune

Askøy kommune i Hordaland er ilagt et overtredelsesgebyr på 1.750.000 kroner for brudd på anskaffelsesregelverket.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Politikk

Gebyret er ilagt av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Dette er det største gebyret klagenemnda har gitt etter at organet fikk myndighet til å utstede gebyr for ulovlige direkteanskaffelser i 2007.Gebyret ble utstedt i forbindelse med bygg- og anleggsanskaffelse av leilighetsområdet Juvik II. (©NTB)

Nyheter
Politikk