Økt produktivitet i USA

Produktiviteten utenfor jordbrukssektoren i USA steg mer enn ventet i første kvartal.

General Motors' fabrikk - Foto: CC
Politikk

Endelige tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet viser at produktiviteten utenfor jordbrukssektoren steg med 1,6 prosent i første kvartal 2009, i forhold til fjerde kvartal 2008.Det var ventet en produktivitetsvekst på 1,2 prosent.De foreløpige tallene viste en produktivitetsvekst på 0,8 prosent.

Nyheter
Børs