Per Danielsen tapte i Høyesterett

Advokat Per Danielsen og Danielsens advokatfirma har tapt en ankesak i Høyesterett.

Dommer i rettssal - Foto: iStockphoto
Politikk

Nå må han betale nærmere 60.000 kroner i saksomkostninger til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.Saken gjelder et forhold i 1994 der Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ga Danielsens advokatfirma en irettesettelse for det tilsynsrådet mente var en rekke klanderverdige forhold og brudd på god advokatskikk.Danielsen brakte saken inn for tingretten i Oslo, der han fikk medhold, men saken ble deretter anket til Borgarting lagmannsrett, som ga tilsynsrådet medhold.Sist uke ble Danielsens anke på lagmannsrettsdommen behandlet av Høyesterett. Anken ble forkastet og Høyesterett dømte i tillegg Danielsen og advokatfirmaet til å betale saksomkostninger på 58.390 kroner til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv