Regjeringen valgte det nest beste

Statsminister Jens Stoltenberg konkluderer med at regjeringen ikke ville ha vunnet en konflikt med partene om utformingen av offentlig tjenestepensjon.

Statsminister Jens Stoltenberg - Foto: Scanpix
Politikk

* Riksmeklingsmannsinstituttet er etablert for å håndtere lønnskonflikter og ikke kompliserte tvister om utformingen av pensjonssystemet.* En konflikt ville derfor høyst sannsynlig resultert i en videreføring av dagens pensjonssystem for offentlige sektor, ifølge statsministeren.* Derfor, og fordi løsningene partene ble enige om natt til torsdag faktisk gir besparelser i offentlige pensjonsutgifter, aksepterte regjeringen å legge sin modell til side.* Det nye pensjonssystemet, slik det nå er utformet i forhandlinger mellom partene i privat og offentlig sektor og delvis vedtatt av Stortinget, vil redusere folketrygdens pensjonsutgifter med 3 prosentpoeng, fra 15 til 12 prosent. Det innebærer en årlig besparelse på rundt 60 milliarder kroner.* Besparelsen, også for offentlig sektor, ligger i den såkalte levealdersjusteringen og indekseringen av pensjonen.* Indekseringen av pensjonene i det offentlige, eller den årlige reguleringen av disse pensjonene, skal ikke skje i samsvar med lønnsutviklingen som hittil, men med lønnsutviklingen minus 0,75 prosent. Er lønnsutviklingen 3 prosent, vil pensjonen følgelig bli regulert med 2,25 prosent.* Levealdersjusteringen innebærer at hvis gjennomsnittlig levealder i befolkningen øker, må man jobbe litt lenger for å få samme pensjon. Øker den gjennomsnittlige levealderen med ett år, må man jobbe åtte måneder lenger for å få samme pensjon. Man kan velge å ikke jobbe disse åtte månedene, men da får man mindre pensjon.(Kilde: Statsminister Jens Stoltenberg) (©NTB)

Nyheter
Næringsliv