Rentene faller markert

De norske markedsrenten faller onsdag.

Politikk

3-måneders Nibor (markedsrenten) ble fikset til 2,18 prosent, ned 6 punkter fra samme tid i går, ifølge Reuters. 1-måneders Nibor falt 2 punkter, mens 6-månedersrenten falt 6 punkter.

Nyheter
Politikk