Riksrevisjonen refser Norsk Tipping

Norsk Tipping får beinhard kritikk av Riksrevisjonen for en rekke disposisjoner selskapet har gjort i sjuårsperioden 2000 til 2007.

Administrerende direktør i Norsk Tipping, Torbjørn Almlid - Foto: Scanpix
Politikk

Riksrevisjonen har også flere kritiske merknader knyttet til Kultur- og kirkedepartementets generelle styring av Norsk Tipping.- Det ser ut til at departementet har fokusert mer på regulering enn eierstyring, påker Riksrevisjonen i en rapport til Stortinget mandag.Får på pukkelenNorsk Tipping har gjort flere disposisjoner som Riksrevisjonen mener ikke er i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger, framgår det av rapporten.I enkelte tilfeller er selskapets økonomiske verdier forvaltet på en lite rasjonell måte.Flere disposisjoner har dessuten ikke vært i tråd med selskapets formål, ifølge rapportenDette har medført at inntektene fra pengespill ikke fullt ut er kommet fellesskapet til gode, fastslår Riksrevisjonen.- Delen av overskuddet som skal gå til samfunnsnyttige formål, kan ha blitt redusert som følge av lite effektiv ressursbruk, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.Han sier det er svært viktig at Norsk Tipping forvalter spilleinntektene på en god måte for å kunne ivareta rollen som politisk virkemiddel på pengespillområdet.Uten departemental føringRiksrevisjonen er kritisk til at Norsk Tipping i årene 2000-2007 benyttet om lag 620 millioner kroner til sponsing og profilering, uten at Kultur- og kirkedepartementet har lagt føringer for sponsorvirksomhetens omfang.Selskapet har brukt disse midlene i tillegg til det ordinære markedsføringsbudsjettetI tilfeller der selskapet har testet nye spill eller prøvespill, har Norsk Tipping ikke oversikt over hvilke beløp det er prøvespilt for.Selskapet har heller ikke oversikt over hvorvidt prøvespill har gitt gevinst, ifølge rapportenNorsk Tipping har heller ikke hatt retningslinjer for hvordan eventuelle gevinster skal håndteres, påpeker Riksrevisjonen, som også bemerker at sporbarheten i selskapets regnskaper har vært mangelfull.

Nyheter
Politikk