Slik vil en STOR-streik ramme deg

Det er fremdeles ikke oppnådd enighet i lønnsforhandlingene. Det betyr at det kan bli storstreik i Norge torsdag. Her er de eventuelle følgene for deg. (Siste nytt, kl. 06.30)

Politikk

Siste nytt: Streikefaren er over for 20.000 ansatte i KS-området etter at det ble enighet om pensjon i meklingen natt til torsdag.Partene er kommet til enighet i årets lønnsoppgjør, erfarer både Dagbladet og NRK.Ifølge NRKs reporter hos Riksmeklingsmannens kontor gir regjeringen opp å få til en ny ordning for offentlige tjenestepensjoner.(Saken under ble publisert tidligere torsdag)Partene i årets lønnsoppgjør er torsdag morgen på vei til Riksmeklingsmannen.- Vi er på vei til Riksmeklingsmannen, bekreftet forhandlingsleder for Unio Kommune, Helga Hjetland, overfor NTB like før klokken 5 torsdag morgen.Med henne i spissen toget forhandlingsdelegasjonene i spredt følge fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet til Grensen 3 og Riksmeklingsmannens kontor i den morgenlyse Oslo-natten, uten at noen ville si noe om hva dette innbar.En fysisk forflytting fra statsrådens kontor til Riksmeklingsmannen kan i teorien både bety brudd og påfølgende streik, og det kan bety at det er enighet i lønnsoppgjøret der pensjon er den store stridssaken.Dersom det blir brudd i forhandlingene mellom staten og de fire hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden, står over 30.000 ansatte i stat og kommune klare til å gå ut i streik fra torsdag morgen.I staten:* LO Stat: 3.000 medlemmer.* Unio Stat: 2.400 medlemmer.* YS: 1.400 medlemmer.* Akademikerne: 410 medlemmer.* Totalt: 7.210 ansatte.I kommunene:* Det er varslet streik i 77 av landets 430 kommuner, ved to fylkeskommuner og i 46 kommunale virksomheter av ulike slag.* I KS-området (dvs kommunesektoren minus Oslo kommune, som er eget tariffområde) kan 21.300 ansatte bli tatt ut i streik. 13.608 av dem er organisert i LOs største forbund Fagforbundet.* I Oslo kommune er det varslet streik for til sammen 2.750 ansatte.Konsekvenser:* En eventuell streik vil blant annet ramme barnehager, skoler, sykehjem, hjemmesykepleien, helsestasjoner, omsorgsboliger, rehabiliteringstjenester og administrasjon i kommunene. Det er også varslet streik for ansatte innen teknisk sektor, renhold og kultur.* En rekke offentlige kontorer vil stenge helt eller delvis.* Samtlige hovedsammenslutninger har varslet at en eventuell streik raskt kan bli trappet opp.

Nyheter
Politikk