Slottet leier datalinjer av Forsvaret

Slottet og flere departementer leier i dag datalinjer av Forsvaret.

Besøk på Oksvik gård
Politikk

Dermed kan linjene ha blitt overvåket med sikte på å fange opp ureglementert eller unormal trafikk.Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen opplyser i en pressemelding at Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) har som oppgave å passe på at Forsvarets datasystemer ikke blir misbrukt. FOST følger derfor trafikken på Forsvarets nett, og skal melde fra hvis man fanger opp ureglementert eller unormal trafikk.Forsvarsministeren sier grunnen til at politiet nå ser på virksomheten i regi av FOST er at det fremkom informasjon om at sikkerhetstjenesten kan ha drevet uhjemlet monitorering av trafikken også på de linjene som leies fra Forsvaret.- Det ene av tilfellene dreier seg om Slottet, det andre om regjeringskvartalet, opplyser Strøm-Erichsen. Hun sier departementet nå avventer resultatet av politiets etterforskning.Forsvarsministeren understreker at det i den aktuelle saken ikke handler om politisk overvåking og at departementet i samråd med forsvarsledelsen ba politiet etterforske saken fordi man anser den som alvorlig. (©NTB)

Nyheter
Politikk