Sponsor Service-revisor dømt

Revisoren som var ansvarlig for regnskapene til Sponsor Service er dømt til 30 dagers betinget fengsel.

Foto: Scanpix
Politikk

Revisoren var ansvarlig for revisjon av selskapets regnskaper i 2000 og 2001.Selskapet hadde manipulert regnskapet slik at de viste for gode tall, uten at revisor reagerte, skriver Økokrim i en pressemelding.Ansvarlig revisor og en medarbeider ble tiltalt for overtredelse av revisorloven og regnskapsloven.Revisoren er i Oslo tingrett dømt for uaktsom overtredelse av revisorloven, men ble frifunnet for brudd på regnskapsloven. Medarbeideren ble tidligere i år dømt til 60 dagers fengsel, hvorav 21 dager var ubetinget, for grov uaktsom overtredelse av regnskapsloven. Også medarbeideren ble frifunnet for brudd på regnskapsloven.Økokrim vil anke frifinnelsen for regnskapsloven og straffeutmålingen. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv