Trodde du at du drakk for mye?

Folk flest drikker noe mer enn før, men alkoholkonsumet i Norge er fortsatt lavest i Vest-Europa. Bare muslimske land har lavere forbruk.

Øl Foto: Scanpix
Politikk

Folk flest drikker noe mer enn før, men alkoholkonsumet i Norge er fortsatt lavest i Vest-Europa. Bare muslimske land har lavere forbruk.Folkehelseinstituttet (FHI) har studert norske og internasjonale undersøkelser om psykisk helse og har funnet at nordmenn er mer tilfredse og har færre psykiske plager enn de aller fleste europeere. Men rapporten fra FHI peker også på at alkoholforbruket i Norge er relativt lavt.«Tallene for Norge ligger svært lavt, og det er hovedsakelig bare muslimske land som ligger lavere,» heter det i rapporten.- Vi har alltid hatt en restriktiv alkoholpolitikk i Norge, med begrensede åpningstider for salg og med vinmonopol. Men nå er nok alkoholvanene i ferd med å endre seg. Vi drikker mer vin til maten, samtidig som det drikkes mye i helgene, sier avdelingsdirektør Marit Rognerud ved FHI til Aftenposten.Tallene viser at nordmenn fikk i seg 4,9 liter ren alkohol per år i 2006, franskmenn drakk dobbelt så mye. Det er den laveste omsetningen av alkohol per innbygger av 20 land i Vest- og Mellom-Europa.Forskningsleder Ingeborg Rossow ved Sirus forklarer det relativt lave alkoholkonsumet i Norge med pris, tilgjengelighet, markedsføring og tradisjoner.- I Norge, som i Sverige og Finland, har alkoholholdige drikker vært knyttet til fest, mens det i Sør-Europa har vært en integrert del av måltidene. Alkohol i arbeidstiden har vært uvanlig her i Norden, men har vært utbredt i Sør-Europa, og har først de senere årene begynt å avta der, sier Rossow.

Nyheter
Politikk