40 prosent ned på boligrenter

Rentekjøret avtar stadig for førstegangsetablererne. Nå bruker de 40 prosent mindre på boligrenter enn for seks måneder siden.

Politikk

Samtidig med juni-tallene slapp Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF) i dag sitt kvartalsvise boligbarometer.Kraftig rentefall slår ut Dette viser at boligkjøpets belastning på folks økonomi faller kraftig. Dette henger naturligvis sammen med rentenedgangen.En enslig førstegangsetablerer bruker nå 20 prosent av sin relativt lave inntekt på renteutgifter. Et ungt par med relativt lav inntekt og et etablert par med relativt høy inntekt bruker hhv. 11 og seks prosent, viser NEFs og EFFs beregninger.I tilsvarende undersøkelse i desember var førstegangsetablereren oppe i 33 prosent, mens det unge og etablerte paret var oppe i hhv. 18 og 11 prosent.For førstegangsetablereren ser vi dermed at 13 øre mindre av hver krone går med til renteutgifter, altså nesten 40 prosent mindre.Det som er sammenlignet er renteutgiftene etter skatt (første år etter at boliglånet ble tatt opp) med inntekt etter skatt (siste år før lånet ble tatt opp). Det er forutsatt at inntektene øker 3,75 prosent fra 2008 til 2009.Lavere renter Renteutgiftene som andel av inntekten sank kraftig i 2003 og 2004, men steg i 2005-2008, før den faller kraftig tilbake igjen nå.NEFs og EFFs tall viser at boligprisene hittil i 2009 ligger på samme nivå som snittet for 2008. Dette gjelder samtlige boligtyper.Nominell rente for lån hittil i 2009 er - ikke overraskende - betydelig lavere enn i 2008. Renten innenfor 60 og 80 prosent av lånetakst er hhv. 2,6 og 2,4 prosentpoeng lavere.