Åpner for mer trafikk på Rygge

Et regjeringsvedtak gjør at Moss Lufthavn Rygge trolig kan doble antall passasjerer som får reise via flyplassen.

HegnarOnline
Politikk

Flyplassen hadde imidlertid håpet på mer.Regjeringen opphever det gjeldende taket på 774.000 passasjerer årlig til og fra Moss Lufthavn Rygge, og erstatter det med et tak på 15.000 flybevegelser i året. Trafikktaket endres dermed fra antall passasjerer til antall fly som tar av og lander. Dette gjør at det årlige passasjertaket kan økes til om lag det dobbelte, eller om lag en tredobling av dagens trafikk. Det vil også bli enklere å kontrollere støyvirkningene av trafikken, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.Rygge hadde søkt om 21.000 flybevegelser i året, og flyplassdirektør Pål Tandberg er derfor ikke fornøyd med det nye vedtaket, skriver Sarpsborg Arbeiderblads nettutgave. Tandberg viser til Torp Lufthavn Sandefjord, som i tillegg til å være privateid har mellom 21.000 og 25.000 flybevegelser per år.Mer trafikk på Rygge vil føre til mindre trafikk på Oslo Lufthavn Gardermoen, noe som vil svekke Avinor AS sin evne til å finansiere regionale og lokale lufthavner. Dette var bakgrunnen for Regjeringens vedtak. (©NTB)