Bruker legeattest for å slippe innvandrerskoler

Enkelte ungdommer fra Oslos vestkant skal ha fått legeattest for å slippe å gå på skoler der det er mange elever med innvandrerbakgrunn.

Foto: Scanpix
Politikk

Det forteller kilder ved videregående skoler på Oslo øst til Utdanningsforbundets nettsted Utdanningsnytt.no. En kilde, som av hensyn til taushetsplikten er anonym, sier en typisk situasjon er at en elev med bosted vest i Oslo er kommet inn på ønsket programfag, men ikke på skolen som var valgt. For å få bytte skole må eleven i samtale med en representant for skolen, og i samtalen kommer det ofte fram at det er antallet ikke-vestlige elever ved skolen som er årsaken til ønsket om å få bytte.- Elevene sier de føler de ikke passer inn på grunn av alle innvandrerne ved skolen, sier kilden. Eleven får opplyst at for å få bytte skole må de ha en eller annen form for dokumentasjon, som legeattest, psykologattest eller attest fra barnevernet. Da skal elever ha kommet tilbake med legeattester der det står at de «av sosiale årsaker» ikke kan være elev ved østkantskolen.Leder Terje Vilno i Utdanningsforbundet Oslo har hørt om fenomenet. - Blant lærere har det vært snakket om at slike legeattester forekommer, sier Vilno. Han sier at så langt har de ikke kjennskap til saker som har vært så konkrete at de har kunnet handle i forhold til det.