- Dette blir helt tullete

Den liberale tenketanken Civita gikk med et underskudd på 7,2 millioner kroner i fjor og trenger påfyll av friske penger.

Kristin Clemet - Foto: Scanpix
Politikk

Den liberale tenketanken Civita gikk med et underskudd på 7,2 millioner kroner i fjor og trenger påfyll av friske penger.Resultatet er 2 millioner kroner svakere enn i 2007.Daglig leder Kristin Clemet mener det er tullete å lese Civitas regnskaper som om det var en kommersiell bedrift:- Det har aldri vært hensikten at vi skal tjene én eneste krone. Vi er en tenketank. Vi lever ikke av å selge produkter. Vi bestemmer selv hva vi skal jobbe med, sier Clemet til E24.Den største kostnadsposten i Civita-budsjettet er lønn. I fjor ble 4,5 millioner kroner brukt til å lønne organisasjonens 5,6 årsverk, der Clemet tar den største biten med en lønn på 1,6 millioner kroner.Eierne har nå spyttet inn mer penger, og Civita står med en egenkapital på 9,3 millioner kroner. I årsberetningen går det fram at arbeidet med å skaffe mer penger til driften fortsetter i år, skriver E24.