Har du planer om å permittere?

- Kjennelsen viser at bedrifter står ganske fritt ved permitteringer, sier advokat Nicolay Skarning i kjølvannet av dom i Oslo.

Politikk

En rettsavgjørelse viser at arbeidsgiver står friere enn mange er klar over ved permitteringer. Saken gjelder trykkeriet Itella Information AS i Oslo med 110 ansatte. De mistet en del kontrakter på grunn av finanskrisen og måtte redusere staben. De bestemte seg for å permittere 11 ansatte og ledelsen valgte ut de de mente kunne unnværes.En trykker hadde 20 års ansiennitet og mente bedriften ikke skulle permittert ham, men andre med kortere ansiennitet. Han tapte og må betale bedriftens advokatutgifter. Retten sa at bedriften kunne gå frem slik de hadde gjort og at en permittering var et mindre onde enn oppsigelse. Dermed står bedriften friere.- Kjennelsen viser at bedrifter står ganske fritt ved permitteringer og kan velge ut ansatte ut fra hva som er mest effektivt for bedriften, sier advokat Nicolay Skarning i Bull & Co Advokatfirma AS.

Nyheter
Personlig økonomi