Her er optimismen størst

Her strømmer kapitalen til og bidrar til å løfte børsene mye mer enn i resten av verden.

Politikk

Verdien på børsene i de 22 landene som klassifiseres som utviklingsland i økonomiske termer, stiger raskere enn i resten av verden. Så langt i 2009 er MSCI Emerging Markets Index opp 35 prosent, mens MSCI World Index er opp bare 2,9 prosent.Den samlede verdien på alle børsnoterte selskap i de 22 landene, som klassifiseres som "nye" av MSCI Inc., utgjør nå 24 prosent av verdien på alle verdens børser. Det er opp fra 18 prosent ved inngangen til 2009. Det er også den høyeste andelen siden Bloomberg begynte å sette sammen denne typen data i 2003.Kina topper etter at den samlede børsverdien på alle børsnoterte aksjer passerte 3.000 milliarder dollar torsdag, for første gang siden august i fjor. Ved inngangen til året var den samlede verdien 1.800 milliarder dollar, melder Bloomberg. I 2003 var verdien 500 milliarder dollar.Bakgrunnen er at utsiktene til økonomisk vekst er langt lysere i disse landene enn i resten av verden. Økonomien i de 22 landene, med Kina i spissen stimulert av en pakke på 585 milliarder dollar og fem rentereduksjoner i fjor høst, er antatt å vokse med 1,6 prosent i 2009 og 4 prosent i 2010, i følge det internasjonale pengefondet.I de såkalt utviklede landene, med USA i spissen, ventes et fall i BNP i år på 3,8 prosent i år og nullvekst neste år.Dette tiltrekker seg mer kapital og bare i 2. kvartal i år strømmet 26,5 milliarder dollar til disse landenes kapitalmarkeder, med Kina på topp med 3,8 milliarder dollar, i følge EPFR Global.

Nyheter
Næringsliv