Mer og mer bygging i strandsonen

Siden 1965 har det vært byggeforbud i strandsonen i Norge. Men selv om regjeringen vil hindre nedbygging, sier kystkommunene stadig oftere ja til søknader.

Publisert 13. juli 2009 kl. 06.58
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 18.33
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 266 ord
Illustrasjonsbilde Foto: Advokatfirmaet Middgard og Opthun
Siden 1965 har det vært byggeforbud i strandsonen i Norge. Men selv om regjeringen vil hindre nedbygging, sier kystkommunene stadig oftere ja til søknader.I mange kystkommuner er unntakene fra byggeforbudet nærmest blitt regelen. Det viser kommunenes egne tall, skriver Aftenposten.I Arendal fikk nesten ni av ti innvilget dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet i fjor. I Bodø var tallet like høyt. Syv av ti i Mandal og på Tjøme fikk bygge ved sjøen når de søkte, det samme er snittet på landsbasis.I fjor ble det gitt hele 812 dispensasjoner fra byggeforbudet. Det er 45 flere enn året før. Stadig flere får dermed lov til å bygge i strandsonen.Regjeringen ønsker å få en slutt på kommunenes liberale praksis og mener at antall dispensasjoner fra byggeforbudet er altfor høyt.- Det er veldig uheldig når det blir en nedbygging av strandsonen gjennom enkeltvedtak og enkeltdispensasjoner. Da blir det en klattevis nedbygging av områder, sier Morten Wasstøl, (SV), politisk rådgiver i miljøverndepartementet.Nå er det innført strammere regler i den nye plandelen av plan- og bygningsloven, som trådte i kraft 1. juli.- Det vil gi mer likebehandling i utbyggingssaker og sikre større lokal deltakelse og bredere demokratisk debatt om hva som er greit og ikke greit av bygging i strandsonen langs kysten, sier Wasstøl.Samtidig melder Økokrim at kommunene lar være å anmelde nesten all ulovlig bygging i strandsonen.I 2007 ble det innlevert kun 82 anmeldelser. I fjor var tallet enda lavere.- Jeg frykter at hvis graverende overtredelser ikke anmeldes, vil en ikke klare å stanse utviklingen av ulovlige tiltak langs hele Norges kystlinje, sier Hans Tore Høviskeland, leder ved miljøteamet til Økokrim.