Nå kan du kjøpe bjørnekjøtt!

Fylkesmannen i Finnmark selger nå kjøttet fra bjørnen som ble felt i Sør-Varanger mandag. Budfristen er mandag 6. juli.

Foto: iStockphoto
Politikk

Bjørnen var en liten hannbjørn på 94 kilo, med en slaktevekt på 61 kilo. Skrotten selges med bein, men uten hode, skinn og klør.Bjørnen ble felt etter at det var funnet sauekadavre i bygda Neiden i Finnmark. Neiden beitelag fikk fellingstillatelse mandag og skadefellingslaget i Sør-Varanger kommune felte bjørnen allerede samme kveld. (©NTB)