Nei til hijab for dommere

Norske domstoler sier trolig nei til hijab for fagdommere. Begrunnelsen er at rettssystemet skal fremstå som objektivt og nøytralt.

Hijab - Foto: Frode Hansen/Scanpix
Politikk

Det skal være bred enighet i Domstolsadministrasjonen om å foreslå forbud mot religiøse og politiske symboler for fagdommere, erfarer VG onsdag. Saken har vært diskutert i hele vår. Direktør Tor Langbach i Domstoladministrasjonen har foreslått et forbud, men på styremøtet i juni ble saken utsatt til 7. september. Deretter skal saken ut på høring.- Begrunnelsen er at rettssystemet skal fremstå som objektivt og nøytralt, sier Langbach til VG.I Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti er de skeptiske til forbudsforslaget.- Det viktig at de som blir dømt føler at de blir dømt på et nøytralt grunnlag. På den andre siden blir jeg urolig, jeg synes det en tendens til at stadig flere vil fortrenge religiøse symboler fra det offentlige rom, sier KrF-nestleder Inger Lise Hansen.- Generelt har vi som grunnholdning at vi er i mot forbud mot religiøse symboler, sier SVs Torbjørn Urfjell.Lekdommere vil ifølge forslaget fortsatt kunne bruke religiøse hodeplagg.Avtroppende stortingsrepresentant Carl I. Hagen (Frp), som om går inn i Domstolsadministrasjonens styre om en måned, mener forbudet også bør gjelde jurymedlemmer og lekdommere.- Hvis du har et bitte lite kors gjør ikke det noe. Men hijab, niqab eller burka, og andre overdrevne religiøse symboler som brukes for å vise all verden hvor man hører hjemme religiøst, er ikke på sin plass i en rettssal, sier Hagen.Det er Domstolsadministrasjonen, og ikke storting eller regjering, som har det avgjørende ordet i saken. (©NTB)

Nyheter
Politikk