Norges Bank låner penger til Island

Norge er blant landene som har undertegnet avtaler om å tilby Island langsiktige lån på til sammen over 1,7 milliarder euro.

Foto: Scanpix - Geysir på Island
Politikk

Norge, Danmark, Finland og Sverige undertegnet onsdag avtaler som sikrer Island 1,775 milliarder euro i langsiktige lån. Norges andel av lånet utgjør 480 millioner euro, cirka 4,3 milliarder kroner, skriver Norges Bank i en pressemelding.Lånet gis etter en henvendelse fra den islandske sentralbanken, og skal støtte opp under Islands økonomiske stabiliseringsprogram med Det internasjonale valutafondet (IMF).Den norske låneavtalen er organisert som et lån fra Norges Bank til Sedlabanki Islands, med garanti fra den islandske og den norske stat. (©NTB)