Oslo-sykehusene har ikke råd til nytt utstyr

Den økonomiske situasjonen ved sykehusene i Oslo er så akutt at det ikke finnes penger til å bytte ut ødelagt medisinsk utstyr.

Foto: Scanpix
Politikk

Ifølge interne rapporter er den økonomiske situasjonen så kritisk at utstyr som brukes til å analysere prøver er i så dårlig stand at de «kan bryte sammen når som helst», melder NRK«Et sammenbrudd her, som kan komme når som helst, vil lamme hele sykehuset», står det i dokumentene, og videre:«Det faktum at man ikke har disponible midler for resten av 2009 til medisinsk utstyr, vurderes som kritisk i forhold til forsvarlighet».Sykehusene Aker, Ullevål og Rikshospitalet ble i januar i år slått sammen til det nye helseforetaket Oslo universitetssykehus. Hvert av sykehusene dro med seg sine underskudd i sammenslåingen, og etter tre måneder var underskuddet 78 millioner kroner.