Riksadvokaten: Det er kritisk

Riksadvokat Tor-Aksel Busch kommer med sterk kritikk av politiets innsats så langt i 2009. Han beskriver situasjonen som bekymringsfull og dramatisk.

Publisert 14. juli 2009 kl. 06.20
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 18.35
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 140 ord
Foto: Scanpix
Der er i gjennomgangen av politiets straffesaksbehandling for første halvår av 2009 at riksadvokaten kommer med den sterke kritikken, melder VG.«Riksadvokaten konstaterer med tilfredshet at konflikten i politiet ser ut til å være løst. Det vil forhåpentligvis gi muligheter til i løpet av annet halvår å korrigere den negative utviklingen i straffesaksbehandlingen» heter det i gjennomgangen.Tallene for første halvår er ikke hyggelig lesning: Oppklaringsprosenten i første halvår var på 34,9 prosent, en nedgang på 3,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.- Fallet i oppklaringsprosent må kunne karakteriseres som dramatisk, sier assisterende riksadvokat Knut H. Kallerud.Oppklaringsprosenten i narkotikasaker har falt med hele 13,3 prosent, og politiet har det siste halvåret etterforsket 2.641 færre grove narkotikasaker enn de gjorde i samme periode i fjor.Riksadvokaten er klar på hva som er årsaken: «Nedgangen må tilskrives redusert aktivitet fra politiets side» skriver Busch.