Stadig flere sauer tas av rovdyr

Rovdyrtapene i sauenæringen når nye høyder, sier lederen i Norsk Sau- og Geit.

Foto: Scanpix
Politikk

- Det har aldri vært så ille så tidlig, sier Ove Ommundsen til Nationen.Han sier at sonene for ulv er i ferd med å utvides ut over det som Stortinget har vedtatt, og at det er flere ynglinger av jerv, gaupe og bjørn enn det som rovdyrforliket i 2004 fastsatte.- Fortsetter dette, snakker vi nesten om etnisk utrenskning av bygdefolk og samer, sier Ommundsen.Samtidig kommer det bekreftelse fra Direktoratet for Naturforvaltning på at det har vært minimum 92 ynglinger av gaupe i år, langt mer enn det nasjonale bestandsmålet på 65. (©NTB)