Studielånsrenten på bunnivå

Studielånsrenten er nå lavere enn boliglånsrenten, ifølge informasjonssjef i Lånekassen, Astrid Mjærum. Frist for å binde renten er 10. juli.

Foto: iStockphoto
Politikk

Den flytende renten på studielån blir 2,9 prosent fra 1. oktober 2009, går det frem av en melding. Renten er dermed halvert siden april, og studielånsrenten blir nå lavere enn boliglånsrenten.- Studielånsrenten er nå lavere enn boliglånsrenten, og det til tross for at alle får studielån uten sikkerhet og at det er et rentepåslag på ett prosentpoeng, sier informasjonssjef i Lånekassen, Astrid Mjærum. Til sammenlikning er renten hos DnBNor 3,95 prosent for boliglån under 500 000 kroner.Forutsigbar renteBakgrunnen for rentenedsettelsen er renteutviklingen i markedet de siste månedene. Renten på studielån følger markedsrenten, men har som kjent et etterslep på tre til seks måneder. Renteendringene er derfor forutsigbare, både når renten settes ned og når den settes opp.- Vi er glade for at de som betaler tilbake studielånet, kan nyte godt av rentenedgangen i markedet, sier Mjærum. Den flytende renten er i dag på 3,6 prosent.Det er fortsatt mulig å binde renten for tre, fem eller ti år fra 1. juli. Fastrenten er 3,4 prosent for tre år, 4,2 prosent for fem år og 5,0 prosent for ti år.Søknadsfristen for å binde renten er 10. juli.