USA: Færre jobless claims

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA falt i uken som gikk.

Foto: iStockphoto
Politikk

Tall fra amerikanske myndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) falt fra reviderte 630.000 per 20. juni til 614.000 per 27. juni.Ifølge Reuters lå forventningen på 615.000 nye arbeidsledige."Continued Claims" (antall personer som fortsetter å motta arbeidsledigstrygd) endte på 6,702 millioner, fra reviderte 6,755 millioner personer. Konsensus lå på 6,74 millioner.Les hele meldingen fra myndighetene herInitial Jobless Claims Hver uke legger Department of Labor frem en rapport som viser dette tallet. Tallet er hvor mange som har søkt om arbeidsledighetstrygd i USA den seneste uken. Tallet er viktig for å forstå retningen og temperaturen i det amerikanske arbeidsmarkedet. Øker tallet, er det en indikator på at flere har mistet jobben, og vice versa. Økonomer og investorer bruker denne informasjonen som en faktor i sine beregninger. Tallene slippes hver torsdag klokken 14:30 norsk tid, og flytter til tider markedene.