Varsler flom på Østlandet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) venter kraftige nedbørmengder på Østlandet og indre deler av Sørlandet onsdag og natt til torsdag.

Foto: iStockPhoto
Politikk

NVE advarer mot at nedbørmengdene kan øke risikoen for lokale oversvømmelser fordi rør og avløp kan gå tett. Det vil også være økt fare for skred langs bekker og elveløp med stor vannføring.Hovedtyngden av nedbøren ventes i Oppland og Buskerud, men også Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold må forvente et kraftig regnvær. (©NTB)

Nyheter
Politikk