100 millioner til miljøteknologi

Regjeringen vil bruke 100 millioner kroner på investeringer i ny miljøteknologi.

Erik Solheim Foto: Scanpix
Politikk

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) og nærings- og handelsminister Sylvia Brustad (Ap) presenterte budsjettlekkasjen under et besøk hos Norske Skog på Follum på Ringerike fredag.- Verden står overfor alvorlige miljøutfordringer, og en forsterket satsing på utvikling av miljøteknologi er en forutsetning for å løse disse utfordringene. Vi foreslår derfor å etablere en ny ordning i Innovasjon Norge rettet mot pilot- og demonstrasjonsprosjekter innenfor miljøteknologi, sier Brustad.Satsingen i statsbudsjettet for neste år, har som mål å styrke konkurranseevnen til norsk industri og fremme miljøvennlig forretningsutvikling.- Miljøteknologi vil være helt sentralt for å løse dagens og fremtidens miljøutfordringer både nasjonalt og globalt, sier Erik Solheim.Gjennom satsingen skal Innovasjon Norge kunne gi støtte til små, mellomstore og store bedrifter i hele landet med pilot- og demonstrasjonsprosjekter innen miljøteknologi.

Nyheter
Næringsliv