Senterpartiets Ola Borten Moe åpner for bruk av tvang når det gjelder å slå sammen mindre kommuner.Sps førstekandidat i Sør-Trøndelag, Ola Borten Moe, tror mange kommuner i årene framover selv kan komme til at de er for små, og frivillig komme fram til at sammenslåinger er et riktig svar. Partiet har vært sentral i flere av de frivillige sammenslåingene som er gjort de siste årene.Men for første gang åpner nå en sentral Sp-politiker for at også partiet må være villige til å bruke makt mot kommunene.- Den nye Samhandlingsreformen i helsevesenet er det største desentraliseringsprosjektet i norsk etterkrigstid. Det blir enorme utfordringer for kommunene å finne de praktiske løsninger sammen. Utgangspunktet må være at kommunene selv kommer fram til frivillige og gode løsninger med samarbeid eller rene sammenslåinger. Men det er ikke et alternativ at kommunene ikke lykkes. Jeg mener Senterpartiet i en slik situasjon ikke lenger kan stå som en garantist mot tvungne kommunesammenslåinger, sier Ola Borten Moe til Adresseavisen.