Onsdag kom meldingen om at Svein Gjedrem og Norges Bank ikke rører styringsrenten i Norge, og at den dermed fremdeles er på 1,25 prosent.Den norske kronen reagerte umiddelbart kraftig opp, rundt ti øre mot euroen, og de korte rentene steg 5-6 punkter etter rentemeldingen.Det som fikk markedet til å reagerer var Gjedrems ord om at renten kan bli satt raskere opp enn tidligere anslått.- Ny informasjon kan tyde på at produksjonen og sysselsettingen kan avta noe mindre enn vi har ventet. Foreløpig er disse tendensene usikre og nye tall kan endre bildet, men skulle utviklingen fortsette, kan det bli aktuelt å øke renten tidligere enn anslått i siste pengepolitiske rapport, heter det sist i avveiingen til Norges Bank.Dette kom noe overraskende på Stein Bruun i SEB Enskilda- Det var litt overraskende at Norges Bank signaliserer at den første renteøkningen kan komme tidligere enn det som lå i pengepolitisk rapport fra juni, fordi sentralbanken var den gang ganske fast i sin overbevisning. I tillegg kom inflasjonen godt ned igjen i juni, sier Bruun til TDN Finans onsdag.Han mener at sentralbanken og Gjedrem tydeligvis er redde for å holde renten for lav for lenge.- Det er helt klart at det er så massive stimulanser som kommer inn i norsk økonomi, særlig fra husholdningssektoren som følge av lavere renter. I tillegg har husprisene steget kraftig, og vi har ikke sett den store effekten fra stimulansene til finanssektoren. Å holde renten for lavt for lenge for å holde kronekursen lav kan føre til en overstimulanse av innenlandsøkonomien, sier Bruun.