- Disse fem spørsmålene må Halvorsen svare på

Investor og aktiv samfunnsdebattant Stein Erik Hagen har forfattet fem spørsmål han krever svar på fra finansminister Kristin Halvorsen.

Stein Erik Hagen - Foto: Scanpix
Politikk

Investor Stein Erik Hagen har nå forfattet fem spørsmål som han krever at finansminister Kristin Halvorsen svarer på, skriver dn mandag.- Jeg venter at Halvorsen gir klare og konkrete svar på disse relativt enkle spørsmålene, som opptar tusenvis av næringsdrivende over hele landet. Jeg håper hun ikke henfaller til sin vanlige trakassering av «de rike», skriver Hagen.Her er en kortversjon av de fem spørsmålene:1. Er finansministeren uenig i at skatten på arbeidende kapital er en belastning for små og mellomstore virksomheter?2. Er finansministeren uenig i at en slik årlig skatt på driftsmidler faktisk tapper slike bedrifter?3. Er finansministeren uenig i at når næringsdrivende hvert år tvinges til å ta utbytte fra de selskaper de eier i den eneste hensikt å betale formuesskatt på arbeidende kapital, så tappes disse selskapene samtidig for egenkapital?4. Er finansministeren uenig i at slike bedrifter svekkes i sin kapasitet til å investere i videreutvikling, innovasjon og arbeidsplasser?5. Er finansministeren uenig i at norske bedrifter eiet av utlendinger skal skattlegges mindre enn norske bedrifter eiet av norske skatteytere?

Nyheter
Børs