Flere tar pappaperm

I løpet av første halvår i år mottok 20.496 menn foreldrepenger. Det er en økning på 8 prosent fra samme periode i fjor, viser tall fra Nav.

Foto: Scanpix
Politikk

Totalt 60 prosent av fedrene som mottar foreldrepenger, tar permisjon på 6 uker eller mer.- Det er fortsatt stor forskjell på permisjonslengden innen de forskjellige aldersgruppene. Det er flest i aldersgruppen mellom 35 og 39 år som tar ut seks uker, sier direktør Hilde Olsen i Nav.I Oslo mottok 70 prosent av fedrene foreldrepenger i 6 uker eller mer, mens i Aust-Agder gjorde bare 43 prosent av fedrene det samme.I løpet av første halvår var det 30.724 kvinner med foreldrepenger. Antall kvinner med foreldrepenger har vært relativt stabilt over tid, men har økt noe de siste årene.

Nyheter
Næringsliv