Flere uføre til høyere pris

Antall uføretrygdede stiger, samtidig som hver enkelt også koster samfunnet mer.

Foto: Scanpix
Politikk

Ifølge tall fra Nav har antall uføre steget med 21 prosent siden 2000, skriver VG. I løpet av den samme tiden er utbetalingene fordoblet, fra 30,8 milliarder kroner i 2000, til 60 milliarder i 2008.Det er nå nesten 345.000 uføretrygdede her i landet. Nav-direktør Erik Oftedal peker på at økningen skyldes politiske vedtak.- Politikerne ønsker at uføre skal ha et verdig nivå på sin stønad. Særlig de med lavest trygd har fått en ganske kraftig økning, sier Oftedal. (©NTB

Nyheter
Politikk