Flere velger fast rente

Stadig flere velger å binde renten.

Politikk

Andelen av finansforetakenes utlån med fast rente til husholdningene økte fra utgangen av 1. kvartal til utgangen av 2. kvartal 2009. Fastrenteandelen økte mest i de statlige låneinstituttene, viser en rapport fra SSB.Fra 2004 til utgangen av 2008 var trenden en stadig lavere fastrenteandel i finansforetakenes utlån til husholdingene. Tallene hittil i 2009 viser imidlertid at denne trenden kan være i ferd med å snu. Etter at fastrenteandelen steg med 2,41 prosentpoeng i 1. kvartal i år, fortsatte andelen å stige med 0,5 prosentpoeng i 2. kvartal.Tallene indikerer at når husholdningene først binder renten velger de å binde den i intervallet 1-5 år fremover. I de statlige låneinstituttene steg utlån til husholdningene med fast rente i 1-5 år med hele 11,1 milliarder kroner fra utgangen av 1. kvartal til utgangen av 2. kvartal i år. Denne andelen økte dermed fra 20,5 prosent til 26,4 prosent i denne perioden.Les mer om fastrente hos SSB

Nyheter
Politikk