Siden 1980 har det vært rundt 40 statlige oljevernaksjoner for akutt forurensing til sjøs. Dette har kostet 340 millioner kroner. Av dette har redere og forsikringsselskaper betalt 130 milioner kroner. Staten har betalt resten, 210 millioner kroner. Staten har altså fått igjen litt mer enn en tredel av sine utgifter på rundt 40 aksjoner, melder NRK.Det er forurenser, det vil si rederi, som skal betale regningen for opprydning etter ulykker til sjøsRederiet som eier skipet Full City som havarerte utenfor Langesund kommer til å få en millionregning fra den norske stat for utgiftene etter oljesølet. Etter det NRK kjenner til, kan regningen bli på så mye som 200 millioner kroner.- Rederne godtar som regel ikke alle kravene vi kommer med, det ender som regel opp med forlik, sier beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly.Rederne er tunge aktører med store advokatressurser, men Ly håper likevel at rederiet bak Full City gjør opp for seg når regningen skal betales.- Men dette er som regel lange prosesser som pågår over flere år, sier han. (©NTB)