Nå oppgir kun til litt mer enn 10 prosent av unge å ha prøvd det narkotiske stoffet. Det kommer fram i en ny rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) til Bergens Tidende.Forsker ved SIRUS, Astrid Skretting, tror litt av nedgangen kan skyldes en økende andel ikke-vestlig ungdom som bruker lite rusmidler selv, og som påvirker resten av ungdommen.- Det er ikke sikkert at bruken har gått ned i alle grupper, sier Skretting.Forsker Arvid Skutle i Stiftelsen Bergensklinikkene tror ikke at hasjbruken er blitt mer polarisert.- I våre undersøkelser ser vi at bruken går ned i alle grupper, også i dem hvor bruken er størst.Skutle tror heller at nedgangen skyldes at synet på rusmidler er endret hos unge.- Det kullet som er 16 i 2008-2009 er det streiteste kullet vi har støtt på siden vi startet våre undersøkelser for ti år siden.Også bruken av tobakk og alkohol er på vei nedover blant unge. Skutle tror det har sammenheng med at unge er mer opptatt av helse og livsstil enn de var tidligere. (©NTB)