Dette er ett av rådene i en bredt anlagt informasjonskampanje som Kommunal- og regionaldepartementet dro i gang mandag. Som ansvarlig for valgavviklingen har kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sendt to brev til kommunene med pålegg om å sørge for ekstra beredskap i tilfelle lokale utbrudd av svineinfluensa.- De må sørge for en ordning slik at syke kan få stemme hjemme, samtidig som de må ha tilstrekkelig valgmannskaper i bakhånd for å erstatte eventuelle syke og sørge for at valget kan bli avviklet på en forsvarlig måte, sier Meltveit Kleppa.Departementet har fått profesjonell bistand fra flere kommunikasjonsbyråer, og meningen er at det norske samfunnet i de neste fem ukene skal bli gjennominformert om alle praktiske sider ved valget.Nytt av året er det at kommunene kan holde valglokalene åpne til kl. 21. Dette bestemmes lokalt. I nesten halvparten av landets kommuner strekker valget seg over to dager, både søndag 13. september og mandag 14. september.