I dag kan du stemme

Forhåndsstemming fra i dag.

Foto: Scanpix - Illustrasjon
Politikk

I dag kan du stemme i den kommunen du selv ønsker. Kommunene velger selv hvor det skal være mulig å forhåndsstemme, men som regel skjer det på rådhus, servicetorg eller bibliotek. Siste dag for ordinær forhåndsstemming er 11. september.I år har det også vært mulig å forhåndsstemme fra 1. juli til 9. august, men da har den enkelte måtte avtale tid for å stemme ved å henvende seg til kommunen.De som oppholder seg i utlandet kan stemme på de fleste utenriksstasjonene til og med 4. september.Valgdagen er mandag 14. september, men 204 kommuner har også valglokalene åpne søndag 13. september. (©NTB)

Nyheter
Politikk