I en artikkel i Financial Times fredag skriver Jóhanna Sigurdardóttir at det er i alle de tre landenes interesse at Island settes i stand til å oppfylle sine gjeldsforpliktelser.Den islandske regjeringen kjemper for å overtale Alltinget til å godta en dypt upopulær avtale med de to landene om å tilbakebetale milliarder av euro etter at nettbanken Icesave gikk over ende.Over 320.000 briter og nederlendere hadde kontoer i Icesave, eid av Landsbanki, på grunn av de høye rentene. Men de tapte sine penger da kontoene ble frosset og banken ble nasjonalisert.Jóhanna Sigurdardóttir understreker at Island vil løse de problemene som står i veien for økonomisk gjenoppbygging hjemme og gjenopprettelse av tilliten internasjonalt.Men hun ber Storbritannia og Nederland være klar over hvilken varig virkning deres opptreden mot små land som har store problemer, kan få.Islendingene er «villige til å ofre for å sikre normale forbindelser og handel med resten av verden», men der er sinte over å skulle måtte ta på seg byrden av å tilbakebetale til Icesave-kontoene, skriver hun.Torsdag samlet 3.000 mennesker seg i Reykjavik for å protestere mot avtalen med de to landene som skal behandles i Alltinget denne uka. (©NTB)