De borgerlige ville fått 90 mandater mot 79 for de rødgrønne, viser målingen som Norfakta har gjort for Klassekampen og Nationen i august, fem uker før valget.De borgerliges overvekt blir så stor til tross for at Frp går tilbake 3,1 prosentpoeng til 26,7 prosent i forhold til forrige måling.Også Høyre går tilbake 0,2 prosentpoeng til 12,8 prosent, men KrF bykser fram 2,1 prosentpoeng og lander på 7,8 prosent. Venstre kan notere seg en framgang på 0,8 prosentpoeng til 5,4 prosent.På den rødgrønne siden er det SV som kan registrere framgang, med 0,9 prosentpoeng til 7,6 prosent. Arbeiderpartiet går tilbake 1,2 prosentpoeng til 31,4 prosent, og Senterpartiet faller marginalt med 0,1 prosentpoeng til 5,2 prosent.Rødt må tåle en tilbakegang på 0,5 prosentpoeng til 1,3 prosent, mens 1,8 prosent av de spurte sier de vil stemme på andre, en framgang på 1,2 prosentpoeng.Målingen viser at det bare er KrF og Frp som ligger an til å få et bedre resultat enn ved forrige stortingsvalg. Det skyldes først og fremst Frps store framgang de siste årene. (©NTB)