- KrF er opptatt av verdier, både materielle og ikke-materielle. Det er i de små og mellomstore bedriftene en stor del av de materielle verdiene her i landet skapes. Derfor vil vi fjerne arveavgiften ved generasjonsskifte i familiebedrifter og foreta en radikal forenkling av skjemaveldet, sa KrF-leder Dagfinn Høybråten da partiledelsen innledet en tredagers turne i vestlandsfylkene mandag.Han opplyste at forslagene til avgiftslettelser vil koste ca. seks milliarder kroner.- Ved generasjonsskifte må familiebedriftene ta av kapitalbasen for å betale formuesskatten, sa KrF-lederen som varslet hard kamp mot skjemaene som ikke minst små og mellomstore bedrifter sliter med:- Skjemaveldet koster samfunnet 58 milliarder kroner i året. Her er det behov for kraftig forenkling. Det bør ikke innføres et nytt skjema uten at et gammelt blir fjernet, sa Høybråten.