Etter en økning i siste halvdel av 1990-tallet, ser det ut til at ungdom i de senere år har redusert sitt alkoholforbruk. Det samme gjelder ungdoms bruk av cannabis og andre narkotiske stoffer. Dette går fram av en ny SIRUS-rapport som Astrid Skretting og Tord Finne Vedøy står bak.Rapporten bygger på to parallelle spørreundersøkelser SIRUS har gjennomført i aldersgruppen 15 til 20 år. Den ene omfatter ungdom i Oslo og er gjennomført hvert år fra 1968. Den andre omfatter ungdom fra hele landet inkludert Oslo og ble foretatt første gang i 1986 og årlig fra 1990.
Endret normklima
- En interessant tendens er at til tross for at andelen ungdom som har vært beruset og opplevd negative følger av alkoholbruk er lavere nå enn på slutten av 1990-tallet, er det flere som mener at andre ungdom drikker for mye. Det kan tyde på et endret normklima blant ungdom, der bruk av alkohol er mindre akseptert nå enn for ti år siden, sier forskningsleder Astrid Skretting.Også for cannabis, økte andelen 15-20 åringer som oppga at de hadde brukt stoffet noen gang i siste halvdel av 1990-tallet. Ved årtusenskiftet oppga i underkant av 20 prosent på landsbasis og i underkant av 30 prosent i Oslo at de noen gang hadde brukt hasj eller marihuana. Etter årtusenskiftet har det imidlertid vært en nedgang til i overkant av 10 prosent på landsbasis og i underkant av 20 prosent i Oslo. Det er liten forskjell mellom gutter og jenter når det gjelder bruk av cannabis.