Årets valg er det første der departementet foretar en løpende registrering av forhåndsstemmer, og torsdag ettermiddag hadde 52.984 benyttet anledningen til å stemme. Fredagens tall er ikke tatt med og nye tall kommer først i neste uke.Ved valget i 2005 ble det avgitt 473.000 forhåndsstemmer.I Oslo har allerede 6.606 velgere avgitt sin stemme mellom mandag og onsdag, men det er foreløpig ikke tall for andre kommuner eller fylkeskommuner.Siden det ikke foreligger sammenlignbare tall fra tidligere valg, er det for tidlig å si om tallene gir noen indikasjon på hvor stor valgdeltakelsen vil bli. (©NTB)