Rettssaken mellom enken etter skipsrederen Ole Schrøder og advokat Wilfred Rohde Garder har vært mye omtalt i media det siste året.Reder-enken og hennes barn hadde gått til sak mot Garder fordi de mente han urettmessig og vederlagsfritt hadde tatt over store deler av formuen til avdøde Schrøder.Garder har overtatt to tredjedeler av Schrøders formue som var plassert i Osco-gruppen. Verdiene er blitt anslått til 140 millioner kroner av selskapets ledelse.Nå er rettssaken ferdig, og Garder har seiret på alle punkter, skriver dn torsdag. Rederens to barn og enke idømmes også til å betale saksomkostninger på over fire millioner kroner til Garder.- Etter ti dagers hovedforhandling med en omfattende bevisførsel, har tingretten ikke funnet noen bevismessige holdepunkter for disse grove beskyldningene. Saksøkernes fremstilling av Garders opptreden fremstår etter tingrettens syn som fullstendig misvisende, står det blant annet i dommen fra Oslo Tingrett.