Norges Bank holdt i dag, 12. august, styringsrenten uendret på 1,25 prosent. - Norges Banks hovedstyre vedtok i juni at styringsrenten bør ligge i intervallet ¾ - 1¾ prosent fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 28. oktober 2009 med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. Rentepåslagene har gått betydelig ned. Ny informasjon kan samtidig tyde på at produksjonen og sysselsettingen kan avta noe mindre enn vi har ventet. Foreløpig er disse tendensene usikre og nye tall kan endre bildet, men skulle utviklingen fortsette, kan det bli aktuelt å øke renten tidligere enn anslått i siste pengepolitiske rapport, heter det sist i avveiingen til Norges Bank.Krona styrkes , trolig som følge av denne ordlyden.